Clerbout t/ VTM Nieuws

Onderwerp reportage: Mogelijk verplichte vaccinatie van zorgpersoneel.

Samenvatting uitspraak: De reportage gaat over de mogelijke verplichting tot vaccinatie tegen corona voor gezondheidswerkers. Klager getuigt als verpleegkundige en geeft vier redenen waarom hij zich niet laat vaccineren.

De klacht is gegrond wat de niet-naleving van een afspraak over anonimisering betreft. Klager en de journalist hadden anonimisering afgesproken. In de reportage werden de beelden van klager geblurd en zijn stem vervormd, maar in de headlines werd de stem niet vervormd. Door de stem in de headlines niet te vervormen, door welke oorzaak ook, is de afspraak niet nageleefd.

De klacht is ongegrond wat de omkadering en weergave van het interview betreft. Klager neemt aanstoot aan de zin waarin de journalist zegt dat de wetenschap en grote gezondheidsinstanties de door hem aangehaalde argumenten tegenspreken. De Raad zegt dat het verantwoord is om de uitspraken van klager in een bredere context te plaatsen en dat er in de manier waarop de journalist dat kort en bondig heeft geformuleerd geen sprake is van beroepsethische tekortkomingen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het interview met klager niet getrouw zou zijn weergegeven.

2022-03

Lees de uitspraak [pdf]