Chaldean League Belgium t/ De Standaard

Titel artikel krant: Onzevader in het Aramees doet de kerken vollopen. Kerk vangt nieuwe christelijke vluchtelingen uit Midden-Oosten op. 
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de groeiende populariteit van Aramese kerkdiensten in Mechelen. Klager vindt het fout omdat het alle christenen uit het Midden-Oosten omschrijft als Assyrische christenen, terwijl de Chaldeeuwse gemeenschappen niet vallen onder de Assyriërs. De Raad stelt vast dat de naamgeving van de christelijke gemeenschappen uit het Midden-Oosten gevoelig ligt, maar is van oordeel dat het journalistiek verantwoord is om op basis van de geografische definitie te spreken van Assyrische gemeenschappen of Assyrische christenen, afgewisseld met omschrijvingen als christenen van midden-oosterse origine. De journaliste verloochent ook de religieuze diversiteit niet en wijdt er een apart kaderstuk aan, waarin ze de Chaldeeuwse gemeenschap expliciet vermeldt.

2018-03

Lees de uitspraak [pdf]