Bouwonderneming dhulst’ t De Standaard

Titel artikel krant: De ‘malversaties’ van Peter Claes. 130.000 euro per jaar voor je één klap hebt uitgevoerd.
Essentie uitspraak: De journalist plaatst feiten, die door hun combinatie opmerkelijk zijn, naast elkaar, maar uit daarbij geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen tegenover bouwbedrijf dhulst’.

Lees de uitspraak met nummer 2020-18 [pdf]