Borgions t/ VRT Pano

Titel reportageHet verhaal van Veljkovic.

Samenvatting uitspraak: De klacht is gegrond wat de onafhankelijkheid van de journalist en het gebrek aan transparantie over zijn dubbele rol betreft. De rol van auteur/ghostwriter in opdracht van Veljkovic roept vragen op bij de onafhankelijkheid van de journalist en zijn kritische afstand tot Veljkovic tijdens het tv-interview, wat minstens noopt tot transparantie zodat de kijker zich een oordeel kan vormen. In de reportage is niet vermeld dat de journalist was opgetreden in opdracht van Veljkovic en welke rol hij had gespeeld bij de redactie van het boek, wat een gebrek aan transparantie uitmaakt.

De klacht is ook gegrond wat een passage over het lidmaatschap van klager van de licentiecommissie van de voetbalbond betreft. In die passage over een omstreden buitenlandse constructie rond een keeperstrainer van de Rode Duivels, waarin de naam van klager wordt genoemd, wordt gezegd dat klager ‘lid is’ van de licentiecommissie. Maar klager was op het moment van de constructie rond de keeperstrainer geen lid van de licentiecommissie en evenmin op het moment van de uitzending van de reportage. De passage over het lidmaatschap van de licentiecommissie klopt niet, terwijl ze klager extra verdacht maakt.

De privacy van klager is niet geschonden door de vermelding van zijn naam en publicatie van zijn foto. Het voetbalschandaal en de mogelijke betrokkenheid van de voetbalbond zijn een onderwerp van gewichtig maatschappelijk belang. Klager is als financieel directeur lid van het directiecomité van de voetbalbond en bekleedt een hoge functie in de organisatie. Op de website staat hij vermeld, met foto, als lid van het directiecomité. Zijn naam werd ook al eerder vermeld in de media. De klacht is ongegrond op dit punt.

2022-10

Lees de uitspraak [pdf]