Belplant t/ De Standaard

Titel artikelBelgië Europees koploper voor schadelijke pesticiden op fruit.

Samenvatting uitspraak: Klaagster Belplant is de vereniging van de industrie van gewasbescherming. Zij neemt aanstoot aan een artikel over een rapport van het Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) dat in kaart bracht hoe vaak pesticiden van de schadelijkste categorie op fruit worden aangetroffen. Belplant noemt het artikel propaganda en spreekt van een gebrek aan wederhoor.

De Raad ziet geen enkele aanwijzing dat de journalist zich zou lenen tot propaganda. Hij vat het rapport van PAN Europe samen, geeft het standpunt van de organisatie weer en geeft duiding. Dat het artikel op de voorpagina van de krant staat, maakt daarbij geen verschil.

Het artikel brengt geen beschuldigingen uit die de eer en goede naam van Belplant of andere organisaties aantasten. Quotes over ‘onwil’ van de EU-lidstaten en ‘nattevingerwerk’ van de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid geven het standpunt van PAN Europe weer in een politieke en beleidsmatige discussie, maar zijn geen beschuldigingen die de eer en goede naam van deze instellingen zouden aantasten. Dat kritiek op het beleid van deze instellingen onrechtstreeks ook Belplant en haar leden zou raken, is evenmin een reden tot wederhoor.

2022 - 21

Lees de uitspraak [pdf]