B t/ Flair

Titel artikel magazine: ‘Soms wenste ik dat ik samen met mijn ouders was gestorven’. N (leeftijd) overleefde als baby een gezinsdrama.
Samenvatting uitspraak: Het artikel brengt het getuigenis van een vrouw die als baby een gezinsdrama overleefde en in een pleeggezin terecht kwam. Ze vertelt haar verhaal, met daarbij een aantal aantijgingen ten aanzien van haar pleegmoeder. De klacht werd ingediend door het hele pleeggezin.
De klacht is gegrond omdat de journaliste zich eenzijdig gebaseerd heeft op het getuigenis van de vrouw en het verhaal niet gecheckt heeft bij het pleeggezin of andere mogelijke bronnen. De journaliste had de pleegmoeder ook om wederhoor moeten vragen omdat het artikel ernstige beschuldigingen uit, onder meer over fysiek geweld, die de eer en goede naam betreffen. Gezien de voorgaande elementen schendt het artikel ook het privéleven van klagers, omdat Flair hen identificeerbaar maakt door de publicatie van de voornaam, de leeftijd en vier foto’s van de getuige.
agd, ondanks ernstige beschuldigingen tegenover derden. Het artikel maakt de derden ook identificeerbaar

2019-03

Lees de uitspraak [pdf]