AZ Groeninge t/ Haezebrouck

Journalistieke handeling zonder publicatie.
Samenvatting uitspraak: De klacht gaat niet over een gepubliceerd artikel of uitgezonden reportage, maar over een journalistieke handelwijze. Klager is het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. De journalist wilde een patiënte interviewen op de gesloten stroke unit, waar patiënten met een hersenletsel liggen.  Hij belde aan, maar zei tegen de verpleegkundige van de afdeling niet dat hij journalist was. Zo raakte hij bij de patiënte, die ontzet was en een interview weigerde.
De Raad is van oordeel dat de handelwijze van de journalist indruist in tegen de code die bepaalt dat een journalist het doel van zijn optreden bekendmaakt bij het vergaren van informatie (art 17), omzichtig omgaat met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie zoals slachtoffers van ongevallen (art 23) en het leed van slachtoffers respecteert en zich bij zijn nieuwsgaring niet ongepast opdringt (art 26).

2018-08

Lees de uitspraak [pdf]