Agirdag t Humo, Humo.be en Sauviller

Titel artikel: De vele valkuilen voor Islamvorsers. ‘Tendentieuze vragen en gefrustreerde extremisten’.

Samenvatting uitspraak: Het artikel neemt professor sociologie Agirdag op de korrel, die kritiek uitte op een enquête van Humo onder moslims. De journalist uit in een aantal passages ernstige kritiek op klager als wetenschapper en trekt zijn professionele integriteit ernstig in twijfel. Die passages vormen de basis en zetten de toon voor het hele artikel. Daarom is de Raad van oordeel dat Humo klager vóór publicatie van het artikel om een reactie had moeten vragen. Wat de vermelding van de Turkse afkomst van klager betreft, is de Raad van oordeel dat er geen sprake is van stigmatisering.

2017-07

Lees de uitspraak [pdf]