Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vanoudenhoven t/ Dag Allemaal, Beyers en Voet

2014-02

De journalist respecteert het privéleven van personen en tast het niet verder aan dan noodzakelijk in het belang van de berichtgeving.