Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van Mol t/ De Morgen

2021-13
  • Het artikel stelt de vraag wie er achter de anonieme website ‘tScheldt zit. De klacht is ongegrond wat journalistieke onafhankelijkheid, waarheidsgetrouwe berichtgeving en respect voor het privéleven betreft. Ze is gegrond wat het geven van loyaal wederhoor betreft.