Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van Lancker t/ Het Laatste Nieuws

2020-05
  • De overname van een oud citaat uit een zusterkrant houdt onvoldoende rekening met de verschillende context van beide artikels, waardoor het citaat in het nieuwe artikel niet de mening van klager weergeeft. De krant wekt ook de indruk dat ze klager geïnterviewd heeft, wat niet het geval was.