Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van Houdenhove t/ Het Laatste Nieuws en Kerckhoven

2012-13

Er was geen maatschappelijk belang dat de vermelding van de naam van de echtgenote en van de drie minderjarige kinderen van de overledene rechtvaardigt.