Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van Hemeledonck t/ Story, De Swaef en Gabriëls

2014-03

De journalist checkt de waarachtigheid van de informatie en respecteert het privéleven door het niet verder aan te tasten dan noodzakelijk in het maatschappelijk belang van de berichtgeving.