Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Taffein t/ Primo Magazine en TV Gids

2017-05
  • De journalist moet waarheidsgetrouw berichten en rekening houden met de rechten van eenieder die in de berichtgeving voorkomt, ook bij persoonlijke getuigenissen. Als het onmogelijk is om de feiten te checken, moet hij terughoudend zijn en moet dat blijken uit zijn artikel. Maar van enig voorbehoud is geen sprake.