Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Richtlijn over digitale archieven en het hergebruik van archiefinformatie