Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

N. t/ Het Belang van Limburg

2012-28

Publicatie van herkenbare beelden maakt geen schending uit van de privacy gezien het hier om een ernstig misdrijf gaat waarbij de schuld aannemelijk is gemaakt door de bekentenissen van klager.