Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Meeusen en Berx t/ De Morgen

2021-12
  • Het artikel geeft een vertekend en niet waarheidsgetrouw beeld van een verhoor over dooprituelen bij studentenclub Reuzegom. De informatie is onvoldoende gecontroleerd. De naamsvermelding van een van de klagers schendt de privacy.