Meeusen en Berx t/ De Morgen

Titel artikel krantBij Reuzegom moest het elk jaar nog iets sadistischer: ‘Ik kreeg een opdracht tot ontmaagding’.
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de dooppraktijken bij studentenclub Reuzegom en verwijst naar het proces-verbaal van verhoor van Joachim Meeusen, die lid was van Reuzegom maar niet bij de doop aanwezig was.

De Raad zegt in zijn uitspraak dat het artikel een vertekend en niet waarheidsgetrouw beeld geeft van het verhoor van Meeusen, wat blijkt uit een vergelijking van de tekst van het pv van verhoor met de citaten in het artikel.

De journalist heeft het verhoor verwerkt op basis van datgene wat hem, naar eigen zeggen, door een bron aan telefoon is voorgelezen. Hij heeft niet geprobeerd om te controleren of de citaten uit het verhoor en zijn weergave ervan kloppen. Hij heeft klager daarover ook niet gecontacteerd.

Met de vermelding van zijn naam en voornaam, tast de krant het privéleven van Meeusen aan. De berichtgeving over Reuzegom is van maatschappelijk belang, maar Meeusen is geen publiek figuur. Dat zijn moeder Cathy Berx als provinciegouverneur wel een publiek figuur is, doet voor hem niet ter zake. Het artikel koppelt zijn naam aan een reeks intieme en belastende gedragingen. Bovendien doet de weergave van het verhoor uitschijnen dat hij deze gedragingen zelf erkend zou hebben, terwijl dit niet blijkt uit het pv van verhoor.

Wat klaagster Cathy Berx betreft, blijkt dat de journalist een belangrijk deel van een uitspraak van haar op Humo.be in zijn artikel in De Morgen achterwege laat, waarna hij de waarheidsgetrouwheid van deze uitspraak in vraag stelt.

2021-12

Lees de uitspraak [pdf]