Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Martens t/ De Standaard

2017-18

De artikels zijn waarheidsgetrouw, er is geen sprake van ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen en de journalisten hebben klager loyaal de kans op wederhoor en wederwoord gegeven.