Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Lang en Bardy t/ Knack en Draulans

2009-13

De vermelding van naam en adresgegevens komt in dit geval neer op een onnodige inbreuk van het privéleven.