Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Flancco t/ RTV en Daniel

2020-28

Titel reportage: Opgepast voor agressieve verkoop van rookmelders.
Essentie uitspraak: De reportage heeft het, op basis van het getuigenis van een bewoner, over agressieve verkoop van rookmelders door Flancco, terwijl de rookmelders waren besteld door de eigenaar van de woning. RTV heeft het bedrijf niet gecontacteerd om de info te checken, noch voor wederhoor.