Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

El Ballouti t/ De Morgen en De Coninck

2019-08

Titel artikel krant: Othman El Ballouti. Coke-keizer op de vlucht. Van Borgerhoutse ‘uithaler’ tot multimiljonair in Dubai.
Essentie uitspraak: De publicatie van de naam en een foto van klager is geoorloofd, omdat er voldoende elementen zijn die aannemelijk maken dat hij een rol zou spelen in nationale en internationale drugshandel, wat een problematiek van gewichtig maatschappelijk belang is.