Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Devroye t/ Krant van West-Vlaanderen

2019-41
  • Het eerste artikel over de buiten vervolgingstelling van klaagster is waarheidsgetrouw en de publicatie van een archieffoto was geoorloofd. Met betrekking tot het tweede artikel zijn de afspraken over voorinzage niet nageleefd.