Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Wereld Morgen.be t/ De Groene Belg en Everaerts

2011-04

Titel artikel: De Wereld Morgen verzwijgt Nobelprijs voor de Vrede voor Chinese dissident.
Essentie uitspraak: Als auteur van een opiniebijdrage, een column of cartoon geniet de journalist een grotere mate van vrijheid om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit de feiten dan in zijn feitelijke berichtgeving.