Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Sutter t/ Het Laatste Nieuws en Coosemans

2013-04

Gemaakte afspraken moeten worden nageleefd, met name wanneer het gaat over het noemen van namen of de voorinzage van teksten.