Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Kock t/ TV Familie

2012-19

Een artikel in het weekblad over de nieuwe relatie van klaagster waarin uitspraken van de minderjarige zoon van klaagster worden geciteerd.
Essentie uitspraak: Bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie, zoals minderjarige kinderen, dient bijzonder omzichtig te worden omgegaan met gegevens uit het privéleven.