Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

De Kock t/ TV Familie (Een man probeert mama te stelen - Zoontje lijdt onder nieuwe liefde van Véronique De Kock)

2012-19

Bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie, zoals minderjarige kinderen, dient bijzonder omzichtig te worden omgegaan met gegevens uit het privéleven.