Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Cubber t/ Dag Allemaal

2019-07
  • De publicatie van een foto van jongeren van 13 en 14 zonder hun toestemming in een controversiële context strookt niet met de richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen.