Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Cubber t/ Dag Allemaal

2019-07

Titel artikel magazine: ‘Als ik geen voedsel uitdeelde, zou er nog veel meer criminaliteit zijn.’ Vervult pastoor Fernand Maréchal zijn christelijke plicht, of zorgt hij voor extra overlast?
Essentie uitspraak: De publicatie van een foto van jongeren van 13 en 14 zonder hun toestemming in een controversiële context strookt niet met de richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen.