Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

C. t/ Het Nieuwsblad en Geldof

2012-25

Het maatschappelijk belang rechtvaardigt identificatie, gelet op de ernst van de feiten waarvoor klager veroordeeld werd en het feit dat hij in het verleden al voor gelijkaardige feiten is veroordeeld.