Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Butenaerts-Vandendriessche t/ Het Belang van Limburg en Lambrix

2012-17

Titel artikel krant: ‘Vrienden van ‘Brood en Rozen’.
Essentie uitspraak: Er was geen enkel maatschappelijk belang om informatie, behorend tot het privéleven, te publiceren en de krant heeft dit belang alleszins niet aangetoond.