Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Bocklant t/ Primo en Debels

2013-13

Afspraken over al dan niet publiceren van informatie moeten worden nageleefd.