Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Zoeken op trefwoord

Aard van het medium

Dagblad
Weekblad/magazine
Andere periodieke publicatie
Boek
Radio
Televisie
Kabelkrant/teletekst
Persbureau
Website
Ander digitaal medium

Aard van de publicatie

Feitelijke verslaggeving
Gerechtelijke berichtgeving
Interview
Citaat /hyperlink
Ingezonden brieven/reacties op websites
Column/opiniebijdrage
Scherts/satire
Profiel/portret
Recensie/productbeoordeling

Feitenweergave

Onjuiste berichtgeving
Discriminerende berichtgeving
Tendentieuze/misleidende berichtgeving
Grievende berichtgeving
Beeldmanipulatie


Journalistieke werkwijze

Afspraken
Bronnen
Bronnengeheim
Band- en digitale opnames
Undercover journalistiek/verzwijgen van eigen identiteit
Verborgen camera
Camera-overvaltechniek
Hoor en wederhoor
Woord en wederwoord
Selectie van nieuws
Misbruik van informatie
Misbruik van positie
Embargo
Inzage vooraf
Rechtzetting/rectificatie
Opdringerige nieuwsgaring
Plagiaat

Privacy

Beelden/foto’s
Vermelding persoonlijke gegevens
Minderjarigen
Slachtoffers/nabestaanden
Verdachten/veroordeelden
Getuigen
Bekende persoonlijkheden
Anderen

Onafhankelijk informeren

Redactionele onafhankelijkheid
Belangenvermenging
Reclame of propaganda

Collegiale conflicten

Collega’s onderling
Redacties onderling
Verhouding hoofdredacties – redacteuren/medewerkers
Verhouding met uitgever/directie

Beslissing van de raad

Klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond
Klacht ongegrond
Raad onbevoegd/klacht onontvankelijk
Onthouding oordeel
Advies
Aanbeveling
Richtlijn