Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Uitgebreid zoeken

Aard van het medium

App
Blog/vlog
Boek
Krant
Magazine
Persagentschap
Radio
Sociale media
Teletekst
Televisie
Website

Aard van de publicatie

Analyse
Beeld/foto
Cartoon
Commentaar/Opinie/Column
Feitelijke berichtgeving
Hyperlink
Ingezonden brief
Interview
Portret
Reactie sociale media
Reactie webforum
Recensie/Productbeoordeling
Satire
Titel/Cover

Waarheidsgetrouw berichten

Archiefmateriaal
Bewerking beeld/klank/document
Bronnen
Onderscheid berichtgeving - commentaar
Onderscheid feiten - beweringen, veronderstellingen, opinies
Rechtzetting
Tendentieuze of misleidende berichtgeving
Waarheidsgetrouwe berichtgeving
Wederwoord
Weergave interview

Onafhankelijk informeren

Anonieme publicatie
Belangenvermenging
Journalistieke vrijheid
Publicatie opiniebijdrage/reactie
Reclame of propaganda
Redactionele onafhankelijkheid
Voorkennis/manipulatie

Fair play

Afspraken
Betalen voor informatie
Bronnengeheim
Embargo/uitstel van berichtgeving
Incognito- of aliasjournalistiek
Kwetsbare situatie
Loyale methode
Minderjarigen
Plagiaat
Verborgen opname
Voorinzage
Wederhoor

Privéleven en menselijke waardigheid

Beelden openbare plaatsen
Discriminatie/racisme/stigmatisering
Identificatie gerechtelijke context
Info en beelden van sociale media
Menselijke waardigheid
Ongegronde verdachtmakingen/beschuldigingen
Opdringerig handelen
Privéleven
Publieke figuren
Rechten
Rouwplechtigheden
Slachtoffers/nabestaanden
Vergetelheid
Zelfdoding

Beslissing van de raad

Advies
Klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond
Klacht ongegrond
Klacht onontvankelijk
Onthouding oordeel
Raad onbevoegd