Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

De Belder t/ ATV (Berichtgeving over dierenasielen van de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming Antwerpen)

2009-06

Van een journalist kan niet worden verwacht dat hij elk element in de verklaring van een geïnterviewde op haar waarheidsgehalte toetst, maar bij zware beschuldigingen dient er op zijn minst aan betrokkene een ernstig wederwoord worden geboden.