Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Geurs t/ Het Laatste Nieuws, Verbruggen en Snick (Moeder wilde leven, zelfs met veel pijn - Iemand van 98 krijgt geen medicamenten meer - Twaalf klachten tegen diensthoofd Halle)

2009-07

In de diverse artikelen werd enkel ingegaan op het professioneel optreden van klager. Deze problematiek is van maatschappelijk belang. Om die reden maakt het noemen van de naam van klager en het tonen van zijn foto geen inbreuk uit op zijn privacy.