Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Geurs t/ De Zondag en De Vits

2009-08

In de diverse artikelen werd enkel ingegaan op het professioneel optreden van klager. Deze problematiek is van maatschappelijk belang. Om die reden maakt het noemen van de naam van klager geen inbreuk uit op zijn privacy.