Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Kitobo t/ VRT en Libert

2015-14

Titel reportage: ‘Kerk onmachtig tegenover priesters die voorwaarden schenden’.
Essentie uitspraak: De invalshoek van de reportage is relevant en de journalist geeft het standpunt van de geïnterviewde waarheidsgetrouw en onafhankelijk weer. Dat het standpunt van de geïnterviewde controversieel kan overkomen, ligt niet aan de redactionele aanpak van de journalist.