Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Boujdaine t/ De Morgen en Van den Broek

2015-06

Titel artikel krant: ‘70% Vlaamse vrouwen vs 30% Marokkaanse en Turkse vrouwen heeft een job’.
Essentie uitspraak: Het artikel is een correcte samenvatting en weergave van een studierapport en er is geen sprake van stereotypering of discriminatie ten aanzien van Marokkaanse of Turkse vrouwen.