Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Michielssens t/ Draulans

2015-01

De formulering is op een aantal punten onnauwkeurig, maar de onnauwkeurigheden trekken de essentie van het artikel niet in twijfel. Anderzijds is er onvoldoende wederhoor voor passages die de integriteit ernstig aantasten.