Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Leon Van Reybrouck t/ Acht en David Van Reybrouck

2014-08

Titel reportage: ‘Het België van David Van Reybrouck’.
Essentie uitspraak: De reportage is evenwichtig en genuanceerd en bevat geen onjuiste of lasterlijke beweringen. Ten aanzien van David Van Reybrouck is de klacht onontvankelijk aangezien David Van Reybrouck niet optreedt als journalist.