Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Montens t/ De Morgen en De Coninck

2003-06

Plicht van journalist om correct en zo volledig mogelijk te informeren.