Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Verhellen t/ De Morgen en De Coninck

2003-08

Afspraken over bekendmaking van namen of voorinzage van teksten moeten nageleefd worden maar moeten om die reden duidelijk en ondubbelzinnig zijn,