Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Standaert en Vandekerckhove (Belang van Limburg) t/ Desmet en Collier (De Morgen) (Copywriting)

2004-04

Schrijver van column of opiniebijdrage heeft ruime vrijheid om mening te geven en conclusies te trekken uit door hem gepresenteerde feiten.