Standaert en Vandekerckhove (Belang van Limburg) t/ Desmet en Collier (De Morgen)