Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag Marcel Heymans (IFPI Belgium) over Het Belang van Limburg en Deng

2004-06

Beperkingen op de persvrijheid zijn enkel te verantwoorden wanneer fundamentele waarden zoals het respect voor de rechten van de mens in het gedrang komen.