Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag Marcel Heymans (IFPI Belgium) over Het Belang van Limburg en Deng (Muziek voor een prikje)

2004-06

Beperkingen op de persvrijheid zijn enkel te verantwoorden wanneer fundamentele waarden zoals het respect voor de rechten van de mens in het gedrang komen.