Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag van Luc Callebaut t/ Goossens over onverenigbaarheid ambt vrijwillig brandweerman en beroep van journalist

2004-08

Er is geen principeel beletsel dat een journalist ook vrijwillig brandweerman is, maar de journalist moet rekening houden met de beperkingen die hij zichzelf door zijn keuze oplegt.