Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

G. t/ VTM en Vandenberk

2005-01

Wie een interview geeft, is het in principe eens met de uitzending ervan.