Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Brachfeld t/ Belgisch Israëlisch Weekblad en Louis Davids (Onwaarheden over de collaboratie van de Antwerpse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog - Een ontstemd man)

2005-04

Het wederwoord is een rechtmatig uitvloeisel van de persvrijheid: als betrokkene hierom verzoekt, kan het enkel om ernstige redenen afgewezen worden.