Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag van Pol Deltour (VVJ) over nevenactiviteiten van journalisten

2005-05

Journalisten kunnen debatten modereren, interviews afnemen of lezingen geven buiten het kader van hun normale opdracht, maar ze mogen daarbij hun onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen.