Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Bahá'í t/ De Morgen en Rabaey

2005-06

Bij zware verdachtmakingen is het gepast om voor publicatie een reactie te vragen aan de betrokkene(n) en/of om een wederwoord te verlenen.