Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

V.C. en V. t/ VTM en 2 B

2005-07

De handelwijze van een cameraploeg, die zonder duidelijke toestemming opnames heeft gemaakt in de woning van een stervende man, is strijdig met de journalistieke beroepsethiek.