Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Michel t/ De Morgen en De Coninck (Vier artikelen over Vlaamse Huisvestingsmaatschappij)

2006-01

Een journalist zal volledig en waarheidsgetrouw berichten over een zaak die hij zelf in de openbaarheid heeft gebracht.