Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Verreycken t/ De Morgen en Rogiers

2006-03

Wie klacht indient bij de Raad voor de Journalistiek moet een persoonlijk belang kunnen aanvoeren.